Archiv aktualit

😮 Písemná práce z ČjL se koná ve středu 11. 4. 2018.

VŠICHNI maturanti se dostaví do určených místností nejpozději v 11:45 hod!!!

VŠICHNI budou s sebou mít doklad totožnosti!

Na semináře a volitelné předměty vypsané pro školní rok 2018/19 je možné se přihlásit prostřednictvím ankety v Bakawebu nejpozději do čtvrtka 12. 4. 2018 do 13:00 hodin.

Orientační nabídku naleznete na těchto odkazech:

Nabídka pro 7.AB + 3.G

Nabídka pro 8.AB + 4.G

Ve dnech přijímacích zkoušek (12., 13., 16. a 17.4.2018) škola zajišťuje dozor nad uchazeči v době přestávky mezi testem z Matematiky a testem z Českého jazyka a literatury.

V případě, že by z nějakého důvodu chtěl uchazeč v době přestávky školu opustit, doloží tuto skutečnost písemnou žádostí podepsanou zákonným zástupcem!

😮 Fotografování tříd a pedagogického sboru proběhne v pondělí 9. 4. 2018 od 8:00 dle rozpisu!

Ceny:

  • velká fotografie 35,- Kč
  • malá fotografie 25,- Kč

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 17:30 hodin v kmenových učebnách.

Schůzka zástupců SRPŠ se koná též ve čtvrtek 12. 4. 2018  od 17:00 hodin v učebně biologie (č. 106).

Gymnázium Českolipská
Českolipská 373
Praha 9
283 882 028
info@ceskolipska.cz
V Praze vytvořilo studio
Craft & Ideas