Termíny konzultací k opravným zkouškám v průběhu prázdnin

VYUČUJÍCÍ DATUM HODINA
Mgr. David Hanzlíček 20. 7. 2017 9.00
Mgr. Hana Gottfriedová 29. 8. 2017 11.00
Ing. Lada Škodová 30. 8. 2017 11.00

 Pokud student nebude chtít využít konzultace, musí tuto skutečnost písemně (e-mailem) oznámit příslušnému vyučujícímu minimálně 2 týdny před vypsaným termínem!!!

 

 

Gymnázium Českolipská
Českolipská 373
Praha 9
283 882 028
info@ceskolipska.cz
V Praze vytvořilo studio
Craft & Ideas