Pro studenty a rodiče

Nástěnka

Rozpis Lp a Lt

Orientační rozpis konání laboratorní techniky a laboratorních prací z biologie, chemie a fyziky můžete nalézt zde.

Není-li v suplování uvedeno jinak, platí údaje z tohoto rozpisu!

Studijní literatura

Seznam povinné literatury ke stažení naleznete pod příslušnými odkazy:

Školní knihovna

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-16:00

Seznam knih ke stažení

Studentská rada

Studentská rada díky pravidelným setkáním s ředitelkou školy, výchovným poradcem a metodikem prevence prohlubuje spolupráci mezi vámi studenty a vedením školy. Pokud chcete iniciovat debatu a jakémkoli problému, sdělte to svému třídnímu zástupci (ve studenstké radě jsou vždy dva zůstupci z jedné třídy), jejich seznam naleznete zde.
Gymnázium Českolipská
Českolipská 373
Praha 9
283 882 028
info@ceskolipska.cz
V Praze vytvořilo studio
Craft & Ideas