Pro uchazeče

O škole

Základní informace

skolni_budova

Jsme osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením. Sídlíme v jedné budově, jejímž vlastníkem je Hlavní město Praha, zřizovatel školy, na adrese Českolipská 373, Praha 9.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2016.

Studijní programy

Čtyřleté studium: KKOV – 7941K41

Osmileté studium: KKOV – 7941K81

Ve školním roce 2017/18 máme 20 tříd s 579 studenty.

Dny otevřených dveří

 • čtvrtky 7. 12. 2017 a 11. 1. 2018 vždy od 16.00 a od 17.15 hod.
 • hodinový program pro rodiče i jejich děti
 • pro rodiče informativní schůzka ve studovně a následně prohlídka školy
 • pro děti prohlídka školy spojená s programem v jednotlivých odborných učebnách:
  • demonstrační pokusy v laboratoři chemie
  • sestavování jednoduchých el. obvodů v laboratoři fyziky
  • práce s mikroskopy v laboratoři biologie
  • hlavolamy v učebně matematiky a další

Vybavení školy

Výpočetní technika

Učebna informatik výpočetní techniky

Informatiku v současné době vyučujeme na PC s WIN 7, počítače jsou dále vybaveny MS Office 2013, SW na výuku programování, počítačové a technické grafiky, psaní všemi 10 prsty apod. Učebna je připojena k internetu – symetrické neagragované připojení o rychlosti 30 Mb/s .

Sport a volný čas

velka_telocvicna

Naši žáci se mohou sportu věnovat naplno. K dispozici mají dvě tělocvičny, jeden taneční sál a také venkovní areál. Všechny tělocvičny nabízíme v odpoledních a večerních hodinách popř. o víkendu k pronajmutí. Volný čas pak mohou strávit v otevřeném atriu.

Školní jídelna

skolni_jidelna

Školní jídelna s vlastní kuchyní je součástí areálu školy. Žáci si mohou denně vybírat ze tří jídel a objednávat si je přes internet. Kuchyně má kapacitu až na 800 jídel.

Knihovna a studovna

knihovna-studovna

Studovna je vybavena PC s připojením na internet a slouží zároveň jako druhá učebna informatiky. Dále je studovna vybavena audiovizuální a prezentační technikou, díky které zde probíhají nejrůznější prezentační akce, semináře, přednášky atd. Odpoledne v provozních hodinách knihovny je studovna k dispozici studentům.

Výtvarná výchova

Výuku výtvarné výchovy poskytujeme ve dvou odborných učebnách, ve kterých mají žáci možnost seznámit se s nejrůznějšími výtvarnými technikami (práce s hrnčířským kruhem a lisem, vypalování keramiky nebo práce na ergonomickém stole s náklopnou deskou).

Školní wi-fi

Po celé budově školy jsme zavedli školní wi-fi síť pro studijní potřeby žáků a pedagogů. Síť jsme zřídili za pomoci SRPŠ.

SSID wifi sítě je gycl, heslo je možné získat u Mgr. Kozla.

Studentské aktivity

 • plavání pro studenty prim a maturitních ročníků v rámci TV (koná se v bazénu Hotelu Duo)
 • každoroční úvodní adaptační soustředění pro studenty prim a prvních ročníků čtyřletého studia
 • lyžařské kurzy pro studenty sekund, kvint a 1. ročníku 4-letého gymnázia (podle zájmu studentů i v zahraničí)
 • sportovně turistický kurz pro studenty sext resp. 2. ročníku 4-letého gymnázia
 • odborné exkurze a poznávací zájezdy po celé ČR a také do zahraničí (Anglie, Německo, Francie, Belgie)
 • Gymnázium má kontakty se školami ve Francii a Německu.

Vánoční akademie

Naši žáci a vyučijící hudební a výtvarné výchovy každoročně připravují Vánoční akademii, která se koná pravidelně v prosinci v Salesiánském divadle. Ve vestibulu divadla žáci prezentují vlastní práci keramického kroužku jako součást akademie.

Divadelní představení

Naši žáci se dobrovolně zapojují v rámci muzikálového souboru a orchestru gymnázia. Pravidelně vystupují pro rodiče a další zájemce.

Aktivity ve volném čase

 • v odpoledních hodinách škola organizuje pro studenty sportovní a zájmové kroužky
 • žáci se v průběhu školního roku účastní mnoha sportovních a výtvarných soutěží

Mezinárodní spolupráce

Partnerství škol Comenius

Naše škola byla v letech 201 – 2013 zapojena do projektu Partnerství škol Comenius nazvaného „A dream school of Europe“ (Evropská škola snů), na který získala grant ve výši 17 000,- EUR. Společně s naší školou se projektu účastní střední školy z Belgie (Bruselu), Polska (Lubinu), Maďarska (Budapešti), Turecka (Istanbulu), Španělska (Madridu), Velké Británie (Londýna) a Řecka (Athén).

Ve školním roce 2011/2012 se v rámci tohoto projektu se uskutečnila dvě setkání  – v Istanbulu a Madridu, na podzim 2012 proběhlo setkání v Budapešti a na jaře 2013 setkání v Londýně. Celý projekt vyvrcholil v červnu 2013setkáním v Praze. Během těchto setkání se studenti věnovali jednak kulturním aktivitám – divadlo, výtvarné umění, zpěv, film a jednak diskutovali ve workshopech nad tématy knihy „Utopie“, ve které by měla být popsána „Evropská škola snů“.  Jedním z výstupů byl kalendář věnovaný různým událostem školního roku v různých školách a různých zemích (rok 2012) nebo výtvarným pracem studentů, které vznikly během mítinku v Budapešti (rok. 2013).

Vzhledem k tomu, že hlavním komunikačním jazykem byla angličtina a studenti byli během jednotlivých mítinků ubytováni v rodinách, byla celá práce na projektu výbornou příležitostí k procvičení anglického jazyka a poznání života a kultury národů zemí zapojených do projektu.

Studenti gymnázia pro tento projekt vytvořili následující webové stránky: www.ceskolipska-adse.webnode.cz

Erasmus

V roce 2015 jsme se zapojili do projektu Erasmus+. Téma projektu bylo „70 let evropské historie“. V tomto školním roce připravujme další projekt.

Gymnázium Českolipská
Českolipská 373
Praha 9
283 882 028
info@ceskolipska.cz
V Praze vytvořilo studio
Craft & Ideas