Naši absolventi

Absolventi 2019/2020

V tabulce najdete procento přijatých absolventů (z počtu žáků, kteří uspěli u maturitní zkoušky).

 

Absolventi 2018/2019

V tabulce najdete procento přijatých absolventů (z počtu žáků, kteří uspěli u maturitní zkoušky).

Absolventi 2017/2018

Zde se dozvíte, kam pokračovai naši absolventi po maturitě.

Třída 8.A

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – 3

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – 2

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústní nad Labem – 1

Vysoká škola ekonomická v Praze – 6

Právnická fakulta Univerzity Karlovy – 4

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – 4

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – 1

České vysoké učení technické v Praze – 7

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – 1

Masarykova univerzita – 1

 

Třída 8.B

Fakulta právnická – Západočeská Univerzita v Plzni – 2

Právnická fakulta Univerzity Karlovy – 2

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – 4

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – 2

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – 1

Vysoká škola ekonomická v Praze – 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – 1

Technická univerzita v Liberci – 1

České vysoké učení technické v Praze – 6

Česká zemědělská univerzita v Praze – 1

Konzervatoř – 2

 

Třída 4.G

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – 2

Policejní akademie ČR – 1

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – 1

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – 1

Univerzita Palackého v Olomouci – 1

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – 2

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – 1

Právnická fakulta Univerzity Karlovy – 1

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – 1

České vysoké učení technické v Praze – 7

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – 1

Vysoká škola mezinárodních vztahů – 1

U maturity neuspěli – 1