Přijímací řízení

Základní informace o čtyřletém studiu

  • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.
  • Pro školní rok 2023/24 podalo přihlášku ke studiu 167 uchazečů, přijato bylo 64.

Přihláška ke studiu

  • způsob podání přihlášky bude zveřejněn po vydání finální verze MŠMT ČR

Kritéria pro přijetí

  • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
  • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
  • Pod následujícími odkazy najdete pro informaci podrobná kritéria pro přijetí pro prvnídruhé a třetí kolo přijímacího řízení pro stávající školní rok. Kritéria pro šk. rok 2024/25 budou vyhlášena v lednu 2024!

Termíny pro přijímací řízení

  • 1. kolo čtyřleté studium: 12. 4. a 15. 4. 2024
  • 1. náhradní termín: 29. 4. 2024
  • 2. náhradní termín: 30. 4. 2024

Příprava k přijímacím zkouškám

  • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.