Přijímací řízení

Základní informace o čtyřletém studiu

 • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2024/25 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.
 • Pro školní rok 2023/24 podalo přihlášku ke studiu 167 uchazečů, přijato bylo 64.

Přihláška ke studiu

Podání přihlášky je možné třemi způsoby:
 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz.
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.
Listinnou podobu přihlášky ke studiu je možné podat osobně pouze v úředních hodinách k tomu určených - ke stažení zde.
Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024. 
Potvrzení od lékaře na přihlášce NEVYŽADUJEME.
Další informace najdete na www.prihlaskynastredni.cz.

Kritéria pro přijetí

 • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
 • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
 • Pod následujícími odkazy najdete podrobná kritéria pro přijetí pro první druhé kolo přijímacího řízení.

Termíny pro přijímací řízení

 • 1. kolo čtyřleté studium: 12. 4. a 15. 4. 2024
 • 1. náhradní termín: 29. 4. 2024
 • 2. náhradní termín: 30. 4. 2024

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.