Maturitní zkoušky

Ve školním roce 2019/2020 proběhne maturitní zkouška kvůli koronavirové situaci v lehce pozměněné verzi  než v předchozích letech. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Průběh maturit

Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud se chcete seznámit s autentickými postřehy a radami studentky, která již maturitní zkoušky zvládla, přečtěte si následující článek:

Maturitní témata

Termíny

13. 5. 2020
seznámení žáka s termínem a místem konání MZ - praktická zkouška
21. 5. 2020
praktická zkouška z informatiky
21. 5. 2020
uzavření klasifikace a pedagogická rada v maturitních ročnících
22. 5. 2020
rozdání vysvědčení maturantům
1. 6. – 3. 6. 2020
didaktické testy společné části MZ
2. 6. 2020
Seznámení žáka s termínem a místem konání MZ - ústní
8.6. - 9.6. 2020
zpřístupnění výsledků didaktických testů
10.6. - 17.6. 2020
ústní ústní části maturitní zkoušky

Další informace budou doplňovány průběžně, popř. je naleznete na stránkách CERMATu.

Dokumenty

Matematika+

Zkouška Matematika+ není součástí maturitní zkoušky.