Harmonogram

Oficiální harmonogram MŠMT pro organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Školní harmonogram

2. 9. 2019 Zahájení školního roku
5. 9. 2019 Třídní schůzky primy, 1.G
9. 9. 2019 Maturitní zkoušky – podzimní termín
9. 9. – 13. 9. 2019 Sportovně-turistický kurz 6.A, 6.B, 2.G
9. 9. – 13. 9. 2019 Adaptační soustředění prim
13. 9. – 16. 9. 2019 Adaptační soustředění 1.G
19. 9. 2019 Táborák
27. 9. 2019 Oslava 25. výročí založení školy
27. 9. 2019 Volný den z rozhodnutí ředitelky školy
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
31. 10. – 1. 11. 2019 Volné dny z rozhodnutí ředitelky školy
13. 11. 2019 Uzavření kasifikace za 1. čtvrtletí
14. 11. 2019 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
14. 11. 2019 Třídní schůzky
28. 11. – 30. 11. 2019 Schola pragensis
10. 12. 2019 1. den otevřených dveří
17. 12. 2019 Vánoční koncert
19. 12. – 20. 12. 2019 Vánoční turnaj
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
6. 1. 2020 Zahájení výuky v novém roce
6. 1. – 12. 1. 2020 LVVZ kvinty, 1.G
16. 1. 2020 2. den otevřených dveří
22. 1. 2020 Uzavření klasifikace za 1. pololetí
23. 1. 2020 Pedagogická rada za 1. pololetí
23. 1. – 30. 1. 2020 Projektový týden
30. 1. 2020 Ukončení 1. pololetí a vydání vysvědčení
31. 1. 2020 Jednodenní pololetní prázdniny
14. 2. 2020 Maturitní a imatrikulační ples
24. 2. – 1. 3. 2020 Jarní prázdniny
2. 3. – 8. 3. 2020 LVVZ sekundy
2. 4. 2020 Českolipský táborák
15. 4. 2020 Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
16. 4. 2020 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
21. 5. 2020 Praktická zkouška z informatiky
21. 5. 2020 Uzavření klasifikace a pedagogická rada - maturanti
21. 5. 2020 Termín pro podání žádosti o nahrazení zkoušky z CJ
22. 5. 2020  Vydání vysvědčení maturantům
1. 6. 2020Didaktické testy společné části MZ - M, AJ, FJ
2. 6. 2020Didaktické testy společné části MZ - ČJL, NJ
3. 6. 2020Didaktické testy společné části MZ - matematika+
8. 6. 2020Přijímací zkoušky čtyřleté
9. 6. 2020 Přijímací zkoušky osmileté
8. 6. - 9.6. 2020Zpřístupnění výsledků didaktických testů
10. 6 – 17. 6. 2020 Termín ústní části maturitní zkoušky
1. 7. – 31. 8. 2020 Hlavní prázdniny
26. 8. – 31. 8. 2020 Příprava na nový školní rok
1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021