Informace pro přijaté

Informace pro podání zápisového lístku

 Zápisový lístek je možné podat nejpozději do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků a žáky budoucích prvních ročníků

Při vstupu do budovy je třeba odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků a provedení testování virového onemocnění, resp. o provedení očkování proti infekčnímu onemocnění.

Prohlášení je ke stažení ve formátu docx  a ve formátu pdf. Formulář čestného prohlášení bude k dispozici i ve vrátnici budovy školy.

Pozvánka spolu s programem a dalšími informacemi a přihláškou na adaptační soustřední

Materiály, které je třeba vyplněné odevzdat na úvodní třídní schůzce