Školní psycholog

V případě osobních či studijních problémů se naši studenti mohou kromě výchovné poradkyně Mgr. Zuzany Outlé a metodičky prevence Mgr. Běly Trepešové obrátit také na školní psycholožku Mgr. Helenu Machovou.

Mgr. Machová poskytuje konzultace vždy jedno úterý v měsíci od 13:30 hod. Tyto konzultace probíhají v kabinetu č. 127A u angličtiny, v případě potřeby je samozřejmě možné domluvit konzultace i na jiný termín.

Mgr. Helena Machová

telefon
+420 792 343 182

Termíny konzultací pro školní rok 2021/2022: