Důraz na kvalitní výuku

Kvalitní výuka by měla být prioritou každé školy, my samozřejmě nejsme výjimkou. Za pomoci nejrůznějších aktivních výukových metod se snažíme, aby si studenti odnesli znalosti a dovednosti, které je připraví pro studium na různých typech vysokých škol. Naším cílem je, aby neměli jen encyklopedické znalosti, ale byli schopni samostatného myšlení a uvažování.

Nesnažíme se ale rozvíjet jen znalosti studentů, ale také jejich osobnost a odpovědnost za svět kolem sebe.

K dobrému vzdělání našich studentů přispívá kromě kvalitního a aktivního pedagogického sboru také výborné technické vybavení školy – v každé učebně je k dispozici počítač, dataprojektor a ozvučení, navíc byly vybudovány čtyři multimediální učebny s interaktivní tabulí, k výuce přírodovědných předmětů slouží odborné učebny a laboratoře.

Výborná znalost cizích jazyků je v dnešním propojeném světě klíčová, proto při jejich výuce klademe velký důraz na rozvoj komunikačních schopností našich studentů. Studenti u nás mohou studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský jazyk a latinu, přičemž anglický jazyk je povinný pro všechny ročníky od začátku studia, latina je volitelná v posledních dvou ročnících studia.

Důkazem kvality naší výuky je mimo jiné vysoká úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek na VŠ.