Dějepis

Existuje jedno staré přísloví: „Těm, kdo si nepamatují historii, je souzeno ji opakovat.“ Nejen proto klademe na našem gymnáziu důraz na výuku dějepisu. Aby byl člověk tolerantní, musí historii prostě znát.

Aspekty výuky

ucebna_bi.jpg

Cílem předmětu je předávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, chceme, aby se žáci dokázali orientovat souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké cítění.

Od primy po sextu patří předmětu dvouhodinová týdenní dotace (s výjimkou sekundy 1,5 hodiny), v septimě mají žáci 3 hodiny dějepisu týdně. Zájemcům o historii jsou určeny také semináře z českých i světových dějin.

SE STIM SMIR :-)