Estetická výchova hudební

Hudební výchova je na naší škole zaměřena především praktickým směrem. 

Aspekty výuky

ucebna_aj.jpg

Studenti si postupně během svého studia vyzkouší práci v řadě uměleckých oborů, které s hudbou souvisí. Například během hraní na zobcovou flétnu zjistí, jak náročná a zodpovědná je role hráče orchestru. Velmi dobře pochopí, že chtějí-li, aby jejich flétničkový ansámbl dobře zněl, musí se naučit spolupracovat a také se vzájemně respektovat.

O týmové práci je také divadelní tvorba, která má na našem gymnáziu velmi dlouhou tradici. Premiéry muzikálů i činoher jsou událostí, které na naše představení každoročně přitahují stovky diváků. Hraje se i několikrát do roka v rámci Vánočního koncertu, Divadelní akademie nebo také pořádáme různá charitativní vystoupení. Díky divadlu se děti naučí nejen zpívat a přednášet herecké repliky, ale mimo jiné pracovat s vlastní trémou a umět vystupovat se zdravou mírou sebevědomí.

Každoroční velkou událostí je maturitní a imatrikulační ples. Snažíme se, aby naši studenti byli dobře připraveni na obdobné společenské akce, které je v životě ještě mnohokrát potkají. Právě proto je neodmyslitelnou součástí výuky hudební výchovy v prvních ročnících a kvintách nejen tanec ale také společenská výchova. Věřte, že naši mladí gentlemani a dámy si rozhodně neudělají na parketu ostudu během plesu nebo při tradiční taneční soutěži „O českolipský lupínek“.

Na veškeré aktivity spojené s výukou hudební výchovy jsme velmi dobře materiálně vybaveni. Máme k dispozici celou řadu nejrůznějších hudebních nástrojů, kompletní zvukařské vybavení a také nahrávací a notační software, se kterým se studenti učí pracovat. Pro výuku tance je k dispozici sál se zrcadly a tanečním povrchem. V brzké době budou vybudovány nové učebny pro nástrojové a pěvecké činnosti a také divadelní zkušebna.