Estetická výchova výtvarná

Estetická výchova výtvarná (Evv) se na naší škole vyučuje jako povinný předmět od primy do sexty. Je zaměřena především na praktické výtvarničení, v němž se snažíme žáky seznámit s rozmanitými výtvarnými technikami (od kresby a grafiky přes malbu až po různé kombinované techniky a prostorové práce).

Aspekty výuky

ucebna_bi.jpg

Dějiny výtvarné kultury jsou výrazněji probírány až na vyšším gymnáziu. Jednak povinně v kvintě, jednak volitelně v seminářích v septimě a oktávě. Z dějin výtvarného umění u nás úspěšně odmaturovala řada studentů, jejichž kroky po maturitě často směřovaly ke studiu architektury nebo uměleckých, filozofických či pedagogických oborů na VŠ. 

Na škole se vyučuje na NG v sekundě také předmět Design a konstrukce (Dk), zaměřený na práci s rozmanitým materiálem a prostorovým tvořením, a na VG lze absolvovat i semináře s výtvarnou kulturou spojené (např. Procházky Prahou nebo Výtvarné techniky).

Každý rok navštěvujeme stálé i aktuální výstavy v galeriích či muzeích (v nejhorším případě virtuální) a s nabytými zážitky a postřehy pak pracujeme v hodinách Evv.