Tělesná výchova

Tělesná výchova je povinná pro všechny ročníky v dotaci dvou vyučovacích hodin týdně. 

Aspekty výuky

it.jpg

Výuka tělesné výchovy  na našem gymnáziu probíhá ve třech tělocvičnách (malá, velká a "galerie") a při příznivém počasí na školním hřišti. 

Součástí vzdělávacího plánu jsou také sportovní kurzy - lyžařský výcvik v sekundách a kvintách resp. v 1. ročníku čtyřletého studia a sportovně – turistický kurz na začátku sexty resp. 2. ročníku čtyřletého studia.

Naši studenti se účastní nejrůznějších mimoškolních sportovních soutěží a turnajů. Také pořádáme tradiční vánoční turnaj v kolektivních sportech (fotbal, florbal, volejbal) a českolipskou olympiádu, kde třídy i jednotlivci mohou změřit své síly v několika sportovních disciplínách.