Tělesná výchova

Tělesná výchova je povinná pro všechny ročníky v dotaci dvou vyučovacích hodin týdně. V primách je po dobu jednoho pololetí v souladu se vzdělávacím plánem zařazena výuka plavání. V maturitním ročníku pak studenti v rámci tělesné výchovy navštěvují bazén a posilovnu.

Aspekty výuky

it.jpg

Výuka tělesné výchovy  na našem gymnáziu probíhá ve dvou tělocvičnách (malá, velká) a při příznivém počasí na školním hřišti. Zrcadlová galerie je pak využívána spíše v rámci hudební výchovy k výuce tance.

Součástí vzdělávacího plánu jsou také sportovní kurzy. Lyžařské výcviky v sekundách a kvintách (1. ročník čtyřletého studia) a sportovně – turistický kurz na začátku sexty (2. ročník čtyřletého studia).

Naši studenti se účastní nejrůznějších mimoškolních sportovních soutěží a turnajů. Také pořádáme tradiční vánoční turnaj v kolektivních sportech (fotbal, florbal, volejbal) a českolipskou olympiádu, kde třídy i jednotlivci mohou změřit své síly v několika sportovních disciplínách.