Výchova ke zdraví

Samostatná výuka výchovy ke zdraví probíhá pouze v druhém ročníku osmiletého gymnázia v dotaci 1 hodina týdně. Pro vyšší ročníky je integrovaná do jiných souvisejících předmětů.

Aspekty výuky

ucebna_aj.jpg

Studenti si v tomto předmětu osvojují teoretické znalosti a praktické dovednosti od první pomoci, přes hygienu, správnou výživu apod. Výuka probíhá spíše formou diskuze a práce ve skupinách.