Zahraniční aktivity

Výuka jazyků na naší škole je doplněna zájezdy do zahraničí, aby měli studenti možnost slyšet daný jazyk od rodilých mluvčích a trochu přičichnout k atmosféře dané země.

Studenti kvart a prvního ročníku čtyřletého gymnázia mají každoročně možnost absolvovat poznávací zájezd do Velké Británie. V květnu 2018 měli možnost navštívit Edinburgh ve Skotsku. Studentům francouzštiny je naopak nabízen zájezd do Francie.

Pro studenty německého jazyka jsou pro organizovány studijně poznávací zájezdy /jedno- i vícedenní/ do německy mluvících zemí. Za zmínku stojí tradiční jednodenní výlet do vánočních Drážďan a výlety do Vídně.

V rámci projektového týdne ve školním roce 2017/2018 měli studenti možnost navštívit Toskánsko a to konkrétně Florencii, Sienu, Volteru, Lucca a Pistoiu.

V roce 2015 jsme se zapojili do projektu Erasmus+. Tématem projektu bylo „70 let evropské historie.“ Během dvou let navštívili vybraní studenti města Buzau v Rumunsku, Opole Lubielskie v Polsku, Taranto v Itálii, Macka a Trabzon v Turecku a La Solana ve Španělsku.

Naše gymnázium v programu Erasmus+ pokračuje i v novém cyklu 2017–2019 tentokrát s tématem „Poetry, drama and classics are on stage.“ Tohoto projektu se účastní vybraní studenti sext a septim. Postupně navštíví Sicílii, Portugalsko, Španělsko, Lotyšsko a Turecko, v září 2018 bude naše gymnázium hostitelskou zemí.