Den s lasery a fotonikou

Pondělí 10.6 jsme strávily na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, kde jsme se přihlásily na den s lasery a fotonikou.

Dopoledne jsme se účastnily sedmi přednášek, každá z každého jiného kouta světa, ale spojená lasery. Bylo nám představeno nejen jak lasery fungují a jak se vyrábí, ale i jak se využívají v praxi. Například jsme se dozvěděly, jak se v dá využít laser na napodobování přírodních povrchů, jak se staví materiál pro stavbu základních komponentů kvantového počítače nebo jak se lasery dají uplatnit i v enviromentalistice. Taky jsme se dozvěděly na co se v dnešní době soustředí vědecká výzkumná centra jako ELI BEAMLINES nebo HiLASE. Odpoledne jsme se po výborném obědě vydaly společně s naší skupinou do laboratoře kvantových technologií a FemtoLabu, kde jsme i mimo jiné viděli funkční laser, u kterého nám vysvětlili principy kvantového provázání. Na konec dne se naše skupinka vydala ještě do badatelského centra PALS, kde byl den zakončen.

Lucie Krejčová a Marie Žáková, 6.B